Mariusz Turski

ądu Fundacja Akademicka Inkubatory Przedsiębiorczości

Mariusz Turski

Współzałożyciel i wiceprezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Mariusz Turski – współzałożyciel i wiceprezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Zarządza unikalną w skali kraju siecią AIP Business Link, w skład której wchodzą Inkubatory AIP i Fundusz inwestujący w start-upy AIP – AIP Seed Capital.