Marcin Kowalik

marcin_kowalik_crop

Marcin Kowalik

Co-founder & general partner w Black Pearls VC

Przedsiębiorca, inwestor, co-founder i general partner w Black Pearls VC. Były dyrektor regionalny w strukturach Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Członek rady nadzorczej w BT Signaal Poland, firmie będącej pionierem w tworzeniu i rozwoju inteligentnych systemów transportu w północnej Europie. Specjalizuje się w projektach związanych z edukacją, inteligentnymi systemami transportu, ICT, technologiami poprawiającymi jakość życia (life quality technologies) oraz aplikacjami z sektora downstream w przemyśle kosmicznym. Członek Komitetu Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz członek Zarządu w klastrze ICT Interizon, Kluczowym Klastrze Krajowym.

 

Entrepreneur, investor, Co-founder and general partner in Black Pearls VC. Former Divisional Director in structures of the Foundation for Academic
Incubators of Entrepreneurship. Member of the board in BT Signaal Poland a pioneer in the development and operation of Intelligent Transport Systems in Northern Europe. Specialises in projects related to education, intelligent transportation systems, ICT, life quality technologies and downstream applications in space industry. Member of Committee of Stakeholders of National Centre for Research and Development and Member of the Board of Interizon National Key ICT Cluster in Poland. Graduated from Łazarski University in Warsaw and University of Gdańsk.