Leszek Grabarczyk

Leszek_Grabarczyk

Leszek Grabarczyk

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od kwietnia 2011 r. Od stycznia 2009 r. do marca 2011 r. dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (główne zadania: finansowanie projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych w ramach programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki, opracowywanie i implementacja innych programów wspierania innowacyjności, zwłaszcza komercjalizacji wyników badań, koordynacja i monitoring działalności niektórych innych instytucji zaangażowanych we wspieranie B+R i innowacyjności).

Od lipca 2007 do grudnia 2008 Zastępca Dyrektora NCBR. W latach 2004-2007 na różnych stanowiskach w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego, przede wszystkim w Departamencie Strategii i Rozwoju Nauki. Ukończył prawo oraz historię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów w Warszawie (I miejsce w rankingu).