dr inż. Katarzyna Pala

katarzyna_pala_crop

dr inż. Katarzyna Pala

Kierownik ds. Sprzedaży i Komercjalizacji we Wrocławskim Centrum Badań EIT+

Uzyskała tytuł mgr inż. na Politechnice Wrocławskiej oraz uzyskała stopień doktora biotechnologii na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W trakcie studiów doktoranckich rozpoczęła działalność związaną z komercjalizacją wyników badań naukowych. W 2011 roku rozpoczęła współpracę z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ jako Broker Technologii. Była odpowiedzialna za analizę zdolności patentowej wynalazków z dziedziny biotechnologii, nanotechnologii, chemii i inżynierii materiałowej. W 2010 roku ukończyła kurs „Broker Technologii“ organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, obejmujący zajęcia z zakresu komercjalizacji, ochrony patentowej i wycen własności intelektualnej. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe „Farmacja Przemysłowa“ na Uniwersytecie Jagiellońskim. W programie studiów znajdowały się elementy związane z ochroną patentową środków farmaceutycznych i z prawem farmaceutycznym, łącznie z zasadami rejestracji leków i produktów leczniczych. W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prawo Własności Intelektualnej“, które obejmowały między innymi kursy z zakresu ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej, a także ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Od stycznia 2013 roku pracuje we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, początkowo na stanowisku Koordynatora ds. Własności Intelektualnej, a potem Specjalisty ds. Komercjalizacji. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika ds Sprzedaży i Komercjalizacji.