dr Maciej Pasternak

maciej_pasternak_crop

dr Maciej Pasternak

Manager w zespole Innowacji i B+R w PwC Polska

Maciej Pasternak uzyskał tytuł MBA w Mannheim Business School oraz doktorat z biologii molekularnej Uniwersytetu w Heidelbergu.

Budując na doświadczeniu prowadzenia badań w środowisku akademickim, przez ponad 7 lat pracował na różnych funkcjach związanych z innowacjami i B+R w BASF SE, gdzie zarządzał projektami B+R i był m.in.  odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych technologii spoza grupy. Jest współautorem szeregu patentów i publikacji naukowych.

W PwC Maciej doradza firmom produkcyjnym w zakresie tworzenia strategii innowacji, budowy i restrukturyzacji funkcji innowacji i B+R, strukturyzacji projektu B+R, zarządzania portfelami projektów B+R oraz wdrażania narzędzi zarządzania funkcją B+R. Maciej jest również członkiem syndykatu aniołów biznesu Mannheim Business Angels network e.V.

 

Maciej holds an MBA from Mannheim Business School and a PhD in molecular biology from the University of Heidelberg, Maciej worked for over 7 years at different functions related to innovation at BASF SE, where he managed R&D projects and was responsible for acquisition of new technologies. He is a co-author of several scientific publications and co-inventor on a number of patents.
At PwC, Maciej advises manufacturing companies on aligning of innovation and R&D activities with corporate strategy, managing R&D projects and R&D project portfolios. In adiition, Maciej is a member of Mannheim Business Angels network e.V.