dr Krzysztof Szczepaniak

krzysztof_szczepaniak_crop

dr Krzysztof Szczepaniak

Kierownik Zakładu Inwestycji w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Zarządzania UG

Doktor Krzysztof Szczepaniak ma 43 lata. W 2014 r. został powołany przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (UG) do zarządu spółki celowej TechTransBalt Sp. z o. o., której głównym celem jest komercjalizacja wyników badań naukowych i projektów rozwojowych pracowników UG. Z pasją łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką gospodarczą. Od października 2012 r. jest kierownikiem Zakładu Inwestycji w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Zarządzania UG. W tym samym roku został członkiem Rady Inwestycyjnej Funduszu JESSICA przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (UMWP). Jako ekspert, na zlecenie UMWP przeprowadzał ocenę ekonomiczno-finansową projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-13. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w 2007 r. broniąc pracę na temat wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury komunalnej na przykładach państw Europy Zachodniej. W latach 2000-2008 był dyrektorem kilku wydziałów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, między innymi Wydziału Polityki Gospodarczej oraz kierownikiem w Banku Zachodnim WBK. Poza UG jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.