Dawid Kentzer

dawid_kentzer_crop

Dawid Kentzer

Przedsiębiorca, doradca, trener, partner w grupie Black Pearls

Przedsiębiorca, doradca, trener, partner w grupie Black Pearls. W latach 2005 – 2008 w strukturach Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2008-2011 Konsultant Regionalnego Punktu Konsultacyjnego sieci Krajowego Systemu Usług (KSU) PARP prowadzonego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. W Black Pearls VC odpowiedzialny jest relacje z nauką, implementację projektów w sektorze SME, doradztwo biznesowe (plany rozwoju, doradztwo strategiczne, planowanie biznesowe, pozyskiwanie inwestorów, mentoring).

 

Entrepreneur, advisor, coach, partner in Black Pearls VC. From 2005 to 2008 as the Director of Entrepreneurship Incubator in the structures of the Foundation for Academic Incubators of Entrepreneurship. From 2008 to 2011, as accredited under the National System of Service (NSS), he was a Regional Contact Point Consultant, which was conducted by the Pomerania Development Agency. In Black Pearls, he is responsible for relations with academia, implementation of projects for small and micro enterprises, training, business consulting (development plans, strategic consulting, creation of business plans, attracting investors, mentoring).