Damian Kuźniewski

damian_uzniewski_crop

Damian Kuźniewski

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, Vice–prezes Excento sp. z.o.o.

Damian Kuźniewski – dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej oraz Vice–prezes Excento sp. z.o.o. – spółki celowej, absolwent wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W 2015 roku ukończył specjalistyczny staż w Cambridge University w ramach programu „Top 500 Innovators”. Od 2009 roku odpowiada za zarządzanie wynikami prac intelektualnych opracowanymi w Politechnice Gdańskiej oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym. W tym czasie odpowiadał za ponad 100 zakończonych sukcesem transferów wiedzy i technologii z Uczelni do przemysłu oraz w zawarciu ponad 100 umów na realizację badań sponsorowanych.
W tym okresie brał również udział w opracowywaniu zasad i warunków współpracy dla ponad 50–ciu konsorcjów naukowo-przemysłowych u biegających się o finasowanie badań naukowych. W ostatnich latach współuczestniczył w utworzeniu 5-ciu spółek spin-off. Kierownik czterech i współautor pięciu projektów poświęconych wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej i budowie systemu transferu technologii na uczelniach wyższych.