dr inż. Arkadiusz Lewicki

ALewicki_crop

dr inż. Arkadiusz Lewicki

Pełnomocnik Rektora ds. transferu badań naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Pełnomocnik Rektora ds. transferu badań naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Broker Innowacji programu MNiSW. Pracownik naukowy realizujący prace badawcze zarówno na zamówienie sektora MMŚP, jak i w ramach grantów z dziedziny określanej mianem „soft computing”. Zastępca kierownika Katedry Zastosowań Systemów Informatycznych WSIiZ. Ekspert licznych instytucji publicznych w zakresie oceny merytorycznej i gospodarczej. Projektant oraz twórca wielu wdrożonych aplikacji i systemów informatycznych. Recenzent czasopism z listy filadelfijskiej: Neurocomputing, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Expert Systems With Applications oraz Information Sciences. Uczestnik drugiej edycji ministerialnego prestiżowego programu stażowego dla innowatorów polskiej nauki „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”. Jeden z 29 laureatów konkursu MNiSW „Brokerzy innowacji”, mającego na celu poprawę efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem biznesowym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.