Anna Hejka

_DSC0370_crop

Anna Hejka

Założycielka i Prezes Heyka Capital Markets Group

Założycielka i Prezes Heyka Capital Markets Group, pierwszego banku inwestycyjnego w Europie Centralnej; założycielka i Partner Zarządzający funduszy PE i VC (Poland Growth Funds i Global Visions Fund); założycielka Five Dreams (e-commerce w USA) i Repayme (cash back w Nowej Zelandii)

Global Leader for Tomorrow od World Economic Forum w Davos, Business Angel 2009 r. od European Business Angel Association, One of 25 Best Managers in Finance przez Home & Market

Doradzała Prezydentowi Polski, Ministerstwu Gospodarki, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, BGK, Bankowi Światowemu i Komisji Europejskiej ws. Innowacji. Ekspert NCBiR, PARP, Konfederacji Lewiatan i American Appraisal. Członek Rady Programowej Narodowego Programu Przedsiębiorczości i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów. Seryjny przedsiębiorca: spółki sektora IT i FMCG, bank inwestycyjny, firma maklerska, fundusze PE i VC. Anioł biznesu w Polsce. Bankier inwestycyjny (Salomon Brothers, Security Pacific) i General Securities Principal w USA. Oficer Bankowy w Hiszpanii (JPMorgan Chase). Członek zarządów i Rad Nadzorczych w Polsce i USA. Wykładowca w PAN, PAR, uniwersytetach i stowarzyszeniach aniołów biznesu. Częsty mówca na międzynarodowych konferencjach: World Economic Forum, Institute for International Research, Shell Global Solutions, Euromoney, infoShare, Venture Day, Explory itd. Autorka artykułów w International Economy, National Review, Saudi Gazette, Gazecie Bankowej, Rzeczpospolitej, Wprost oraz przedmowy do “Przedsiębiorcy i Wizjonerzy” Jeffreya. Harrisa.

Heyka Capital Markets Group www.hcmgroup.pl od 1990 r. umożliwia firmom przyspieszenie i globalizację wzrostu, poprawę marży i płynności, wzmocnienie kultury korporacyjnej i zwiększenie wydajności oraz wzrost elastyczności działań.

 

Founder & CEO of Heyka Capital Markets Group, first investment bank in CEE; Founder & Managing Partner of PE & VC funds (Poland Growth Funds & Global Visions Fund); founder of Five Dreams (e-commerce) & Repayme (cash back)

Global Leader for Tomorrow by World Economic Forum in Davos, Business Angel of 2009 by European Business Angel Association, One of 25 Best Managers in Finance by Home & Market

Advised President of Poland, Ministry of Economy, Minister of Science & Higher Education, Polish Development Bank, World Bank, & European Commission on Innovation. Expert of National R&D Center, Polish Entrepreneurship Development Agency, Lewiatan Employers’ Association, & American Appraisal. Member of Program Council of National Entrepreneurship Program & Jagiellonian University. Member of Polish Directors’ Institute. Serial entrepreneur: IT & FMCG companies, investment bank, broker, PE & VC funds. Business angel in Poland. Investment banker (Salomon Brothers, Security Pacific) & General Securities Principal in USA. Commercial banker (JPMorgan Chase) in Spain. Board member of companies in Poland & USA. Lecturer for Polish Science Academy, universities & business angel associations. Frequent speaker at conferences such as World Economic Forum, Institute for International Research, Shell Global Solutions, Euromoney, infoShare, Venture Day, Explory etc. Author of articles, including International Economy, National Review, Saudi Gazette, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Wprost, plus preface to Jeffrey A. Harris’s “Transformative Entrepreneurs”.

Since 1990, Heyka Capital Markets Group (HCM) www.hcmgroup.pl enables businesses to accelerate growth & scale globally, improve margins & liquidity, strengthen corporate culture, boost productivity, & increase flexibility.